2007. október 26., péntek

Az EURÓ-föderalisták születéséről


DECLASSIFIED American government documents show that the US intelligence community ran a campaign in the Fifties and Sixties to build momentum for a united Europe. It funded and directed the European federalist movement.

The documents confirm suspicions voiced at the time that America was working aggressively behind the scenes to push Britain into a European state. One memorandum, dated July 26, 1950, gives instructions for a campaign to promote a fully fledged European parliament. It is signed by Gen William J Donovan, head of the American wartime Office of Strategic Services, precursor of the CIA.

The documents were found by Joshua Paul, a researcher at Georgetown University in Washington. They include files released by the US National Archives. Washington's main tool for shaping the European agenda was the American Committee for a United Europe, created in 1948. The chairman was Donovan, ostensibly a private lawyer by then.

The vice-chairman was Allen Dulles, the CIA director in the Fifties. The board included Walter Bedell Smith, the CIA's first director, and a roster of ex-OSS figures and officials who moved in and out of the CIA. The documents show that ACUE financed the European Movement, the most important federalist organisation in the post-war years. In 1958, for example, it provided 53.5 per cent of the movement's funds.

The European Youth Campaign, an arm of the European Movement, was wholly funded and controlled by Washington. The Belgian director, Baron Boel, received monthly payments into a special account. When the head of the European Movement, Polish-born Joseph Retinger, bridled at this degree of American control and tried to raise money in Europe, he was quickly reprimanded.

The leaders of the European Movement - Retinger, the visionary Robert Schuman and the former Belgian prime minister Paul-Henri Spaak - were all treated as hired hands by their American sponsors. The US role was handled as a covert operation. ACUE's funding came from the Ford and Rockefeller foundations as well as business groups with close ties to the US government.

The head of the Ford Foundation, ex-OSS officer Paul Hoffman, doubled as head of ACUE in the late Fifties. The State Department also played a role. A memo from the European section, dated June 11, 1965, advises the vice-president of the European Economic Community, Robert Marjolin, to pursue monetary union by stealth.

It recommends suppressing debate until the point at which "adoption of such proposals would become virtually inescapable".

By Ambrose Evans-Pritchard in Brussels, 19/06/2001


TITKOSÍTÁS ALÓL FELOLDOTT: Amerikai kormánydokumentumok azt mutatják, hogy a hatvanas illetve a hetvenes években amerikai hírszerző társaságok kampányt folytattak lendületet adva egy egyesült Európa létrejöttéért. Finanszírozták és irányították az Európai föderalista mozgalmat.

A dokumentumok megerősítik azt a gyanút, hogy America keményen dolgozott a háttérben annak érdekében, hogy Angliát betolják egy Európai államba. Egy 1950 július 26-án kelt memorandumban utasításokat adnak egy Európai parlament létrehozásának az ösztönzésére. Aláírta Gen William J Donovan, a Stratégiai Szolgálatok Hivatalának (Office of Strategic Services) a vezetője, a CIA elődje.

A documentumokat Joshua Paul, a Georgetown University professzora találta meg Washingtonban. Csatolva voltak még az Államok Nemzeti Archívumának anyagai. Washingtonnak az 1948-ban létrehozott American Committee for a United Europe volt a legfőbb eszköze az Európai napirend kimunkálásában. Donovan volt az elnöke, magát egy privát jogásznak álcázva.

Az alelnök Allen Dulles volt, a CIA igazgatója az ötvenes években. A vezetőség tagja volt még Walter Bedell Smith, a CIA első igazgatója, és egy sor ex-OSS személyiségek és hivatalnokok, melyek a CIA körül mozogtak. A dokumentumok azt mutatják, hogy az ACUE finanszírozta az Európai Mozgalmat, mint a háború-utáni évek legfontosabb föderalista szervezetét. Például 1958-ban 53,5%-át állták a mozgalom ellátmányának.

Az European Youth Campaign egy elágazása az Europópai Mozgalomnak, melyet teljes egészében Washington finanszírozott és ellenőrzött. A belga igazgatónak, Baron Boel-nek, havi fizetést utaltak át egy speciális számlára. Amikor a lengyel születésű vezetője az Európai Mozgalomnak, Joseph Retinger megpróbálta megfékezni az Amerikai ellenőrzést és megpróbált Európai pénzeket összeszedni, azon nyomban megdorgálták.

Az Európai Mozgalom vezetői – Retinger, az ihletett Robert Schuman és az előző Belga miniszterelnök Paul-Henri Spaak – úgy voltak mind kezelve, mint az Amerikai szponzorok bérmunkásai. Az Egyesült Államok szerepe burkolt műveletként volt kezelve. Az ACUE és a kormány közeli cégcsoportok finanszírozása a Fordtól és Rockefeller alapítványaiból érkeztek.

Paul Hoffman, a Ford Alapítvány elnöke, ex-OSS tiszt, az ötvenes években egyúttal az ACUE vezére is volt. Szerepet játszott a Külügyminisztérium is. Egy feljegyzés az Európai szekcióban, keltezett 1965 Június 11-én, az Európai Gazdasági Közösség alelnökének, Robert Marjolin-nak azt tanácsolja, hogy lopakodva tolja előre a monetáris unió szekerét.

Javasolja elnyomni a megvitatását mindaddig a pontig amíg „egy ilyen javaslatnak az elfogadása voltaképpen elkerülhetetlenné válik".

Ambrose Evans-Pritchard, Brussels - 2001 Június 19

Kapcsolódó anyagok:
2007 július 10-én José Manuel Barroso a következőket mondja:
„Néha szeretem összehasonlítani az EU-t, mint egy impériumok szervezeteinek kreációját. Az Impériumok!
Megvan az impérium mérete, de van különbség. Az impériumok erővel lettek létrehozva egy központi diktátummal megterhelve. De ami most van, az első nem birodalmi impérium. 27 országunk van, melyek szabadon hozták meg a döntést, hogy együtt dolgozzanak és feladják szuverenitásukat. Úgy gondolom ez egy nagy alkotás és büszkéknek kell lennünk rá, legalábbis mi itt a tanácsban.”
olvasd tovább...

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

great site, glad to see the international support for Ron Paul!

if you haven't checked this site out, please do & add it to your links!

www.whatreallyhappened.com

Kusinem