2007. október 5., péntek

Magyarország és a globalizáció című könyv megállapításainak egyik bizonyítéka
Daniel McAdams posted an article, with the title Heil the Red Vanguard!

Most of the Hungarians couldn’t figure out what’s happened in behind. What Daniel McAdams wrote seems to be a proof of what I have read in a hungarian book „Hungary and the globalization" written by László Bogár.

Daniel McAdams 2005 május 19-én írt egy igen érdekes cikket. Ennek a magyar nyelvű változatát olvashatjuk itt.

A Demokrácia Internacionálé Előcsapatának címezve, a Nemzetközi Republikánus Intézet (Internationa Republican Institute – IRI), George W.Bush bejelentett egy merész kezdeményezést, hogy tulajdonítson el az Amerikai adófizetőktől még 100 millió dollárt (eddig egy összegben 1,3 milliárd a „demokrácia terjesztésére") egy új „Konfliktus Kezelési Alap", a népi forradalmak támogatására. Ez a finanszírozási kérelem tartalmazni fog 24 millió dollárt az Államok külföldi és civil szolgálatokat ellátók „Aktív Reagálási Csoport" létrehozása céljából, hogy gyorsan tudjanak reagálni a krízis helyzetekre mint „első civil válaszadók".

Kockázatos megbízni ezekben a hősi „népi erők" forradalmaiban, kiválasztott lokális elitekben, amerikai támogatással a kezükben. Amint John Laughland írja, az Államok ellenőrzi úgy a kormány, mint az ellenzék mozgolódását ezekben az országokban, így biztosítva azt, hogy bármi is történjen, Washington érdeke kerüljön előtérbe.

Ez egyáltalán nem újdonság. A Szovjet uralom utolsó szakaszában, kelet-európában a kommunistáknak az ötletük az volt, hogy létrehozzanak ellenzéki szerveződést „reform" hangok látszatát keltve, miközben ellenőrizni tudják a forradalom iránymenetét. Azért az olyan politikai pártok, mint amilyen lett a FIDESZ Magyarországon, egy kormányzat által engedélyezett ellenzéki mozgalom volt, ezzel biztosítva, hogy a Nyugati hitelek folyósítása folytatódhasson, ezzel támogatva a szocializmus öngyilkos gazdasági irányelvét. Nem számított végezetül ki győz, a káderek voltak azok, akik mindig előtérbe kerültek. Ennek volt olyan előnye is, hogy meghatározhattak minden politikai pártot, ami nem illett bele az elfogadott „ellenzéki" képbe, s azt csak az „extrém" és a legerősebb elítélés és elszigetelésben méltatták.

Ez a gyakorlat maradt, beleértve olyan helyeket is, mint Magyarország, de most az Egyesült Államok az, aki adoptálta a volt Szovjet vonalat is annak nevében, hogy meghatározó és támogató, szavatolt minőségű alkalmazkodó klientúra párt ÉS ellenzéki pártok legyenek. Az Államok államvezetése úgy felkarolta a Szovjet garnitúrát mintha legalábbis a sajátja lenne…

Így mikor a „jóvá nem hagyott" Orbán Viktor lett megválasztva miniszterelnöknek Magyarországon 1998-ban, az ő kormánya folyamatosan aláaknázva volt Washingtonban és végezetül persona non grata lett a Bush-féle Fehér Házban. Túl független és már nem volt az Egyesült Államok kontrollja alatt. Úgyhogy 2002-ben az Egyesült Államok segítségével, az Egyesült Államok által támogatott koalíció, a volt kommunisták és az „engedélyezett" Szabad Demokrata ellenzék, még egyszer elfoglalhatták helyüket a Magyar társadalom vezető szerepében.

Túl sok példával élhetnék ahhoz, hogy mind itt említsem, de Bush bejelentése a Demintern törvénybe iktatásáról a 2006-os évi költségvetésbe, jelzi az adminisztráció bizalmát, hogy szívélyesen fogja támogatni úgy a Bal mint a Jobb. Egy biztos fogadás. Ma egy levelet kaptam az egyik vezető „háborúellenes" Demokrata politikustól, a demokárcia Darfur-ba történő exportálásának sürgetésével… bármi áron is.

Az IRI gyülekezet nagyszerű lelkesedéssel fogadtatta Bush kezdeményezését – ki merészelne legelőször megállni a tapsolással? Egy nagy államháztartási növekedés van beígérve, mivel az IRI majdnem 100%-ban az amerikai adózók által van finanszírozva. Az elnök ajándékára válaszaképpen, a Nemzetközi Republikánus Intézet, az Államok kormányának alanya, „Szabadság díj"-al jutalmazta Bush Elnök Urat. De ebben nincs semmi újdonság. 1939-ben a Szovjetúnió Legfelsőbb Bizottsága Sztálint jutalmazta meg elsőnek a „Szocialista Dolgozók Hőse" érdemrenddel. Ki gondolhatná, hogy ezt másképp csinálják?

Úgyhogy az Egyesült Államok Demintern Előharcosai készen állnak majd a bevetésre, mint a Team America filmben, de sokkal kevésbé mulatságos, bármennyire is a „népek forradalmának" szüksége van konszolidálásra. És a „konzervatívok" nem vetnek rá egy pillantást erre az átlátszó Trockizmusra. Még egy olyan öreg szocialista is mint George Galloway is felismer egy Trockijt ha lát egyet.

Természetesen mindig az ilyen próbálkozás meghiúsul. A történelem megtanít bennünket, a történelem nem fog hazudni. De ott vannak az életek, amelyek össze fognak omlani a folyamat során, az elveszett életek, a tönkretett gazdaságok, a bánat vetette, ami egy mély fekete erőszak befesti a spekulációkat. A mosolyogva dorbézoló sátán színe ebben a kárhozottak játszóterén.

Nincsenek megjegyzések: