2007. augusztus 30., csütörtök

2007. augusztus 29., szerda

2007. augusztus 28., kedd

Örök nyugalomra tért korunk egyik igen figyelemre méltó szabadságharcosa.Aaron Russo igen bátor igazmondó szabadságharcos, hazafi és családapa örök nyugalomra távozásának híre hozzánk a magyar néphez is eljutott.

Ez volt az a pont amikor már nem lehetett tovább tétlenül ülni, hiszen Russo barátunk olyan jelentős dolgot indított el, aminek folytatódnia kell és meg kell ismerjen minden szabadságszerető magyar ember is.

Magyarország és az Egyesült Államok talán a világ a két legjobban eladósodott állama. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, eladósodottságunknak közös gyökerei vannak. Éppen ezért végzetes tévedés lenne, ha mellőznénk odafigyelni a történésekre máshol is.

Aaron Russo az a szabadságot tisztelő ember, aki nemet tudott mondani a globális elitnek és az elitek klubja helyett az igazság keresését választotta.

Az újabb nemzedékek nem tudják, hogy egy olyan csapdába kerültek, amiből nem tudnak elmenekülni. A középosztályt módszeresen és szándékosan felszámolják és a lakosság a szolgai függés szélére kerül. A dollár vásárlóértékét tervszerűen aláássák és a hátramaradó megélhetési költségeket csak azok engedhetik meg maguknak, akik ebből a rendszerből hasznot tudnak húzni. A szolgai alávetést segíti elő az a közelmúltban elfogadott törvény, amely megnehezíti a csőd bejelentését, miközben a bankok óriási kamatokat számítanak fel. Mindkét nagy politikai párt együttműködik a bankhatalommal és jogszabályokkal is elősegíti a nemzet szolgasorsba taszítását. Az amerikai népnek elege van az elitből és abból, hogy élve falják fel őket, úgy hogy ezt alig érzékelik. Ez a tökéletes bűncselekmény, a bűnöző kapitalizmus tetőpontja. Aaron Russo tehát tisztában van az igazi Big Brother, a globális elit világuralmi stratégiájával. Amit ma ez az elit és a tulajdonában lévő pénzimpérium elad az amerikai népnek patriotizmusként, Russo szerint valójában fasizmus és annak az átfogó programnak a része, amelynek lényege a lakosság pénzügyi, spirituális és mentális megerőszakolása. - írja Drábik János a Leleplező 2007 IX/2 számának 68.-ik oldalán az amerikai nép helyzetéről.


A kommunista kísérletből éppen kiszabaduló népek számára nem kicsi gondot okoz annak a helyzetnek a felismerése, hogy a szabadulás helyett egy újabb szolgaságba kerültek.

Aaron Russo készített egy megdöbbentő filmet, amelynek témája nem más, mint Amerika hogyan jutott el a szabadságból a fasizmusba. A film feltárja az eladósodás igazi okait, melyet Magyarországon is csak nagyon kevesen ismernek.
A hitelpénz-fasizmus világrendjének megértésébe és annak kialakulásáról kaphatunk betekintést az America - Freedom to Fascism című filmből.A film sokat segített annak a hatalmas méreteket öltő forradalmi szervezkedésnek, ami Amerikában látszik kibontakozni. - Ugye Magyarországon ebből semmit sem mutatott be a média? Nem véletlen! - Az alapító honatyák idejében vívott szabadságharc újra feléledését láthatjuk napjainkban.

Tudni kell, hogy Amerikában is két erő áll egymással szemben, miképpen Magyarországon is. Az alapító honatyák még ismerték az eladósítás fegyverét és ádáz küzdelmet folytattak ellene, olyan alkotmányt alkottak, ami kizárná a pénzrendszeren keresztül történő manipulációt, mely eladósítja a független nemzeteket. A Magyar Népnek már régebbről van egy ilyen alkotmánya és az a Szent Korona Eszmében gyökerezik. Amíg Magyarországon a Szent Korona Eszmére támaszkodó alkotmány jogfolytonosságát sem ismerik el, addig az egykoron a szabadság hazájának nevezett földön, mind a mai napig érvényben van az alapító honatyák által tervezett alkotmány, ám így is sikerült megkerülni azt és most ugyanúgy küzdeni kell az amerikai népnek, mint annak idején az alkotmányozó honatyáknak.

Russo filmje megpróbálja bemutatni, miként sikerült a nemzetközi pénzügyi közösség globális elitjének felülkerekedni az alkotmányon és olyan világrendet kialakítani, amiben elkerülhetetlen az eladósodás és végérvényes kamatfüggőségbe vezető stratégia.

2008-ban az Egyesült Államokban elnökválasztás lesz. Az egyik igen figyelemre méltó elnökjelölt Ron Paul nyíltan felvállalja az alapító honatyák alkotmányának érvényre juttatását. Russo felvállalta Ron Paul elnökjelöltnek a maximális támogatását, így az említett filmben központi szerepet kap ő is. Ron Paul nyíltan mer beszélni a legfőbb problémák igazi okairól és a tennivalókról is.Russo támogatása nélkül Ron Paul ma nem arathatna sikereket a választási kampány küzdelmeiben.

Kedves szabadságszerető Magyar testvéreink. 56-ban a világ megismerhette a szabadság iránt érzett őszinte küzdelmét e népnek. Sajnos akkor még az emberiség nem értette a tét jelentőségét, de mára már a világ elérkezett ahhoz a fordulóponthoz, ahol el fog dőlni az emberiség sorsa.

Ne tekintsétek ellenségnek az amerikai népet, mert nem a nép az, aki leigázza a nemzeteket. A globalizálódott nemzetközi pénzügyi elit ugyanúgy igába taszítja az amerikai népet is, mint bármely más népet.

A politikai sárdobálás helyett tanulmányozzuk a világ felszín alatt zajló működését, mert rövidesen olyan változások lépnek érvénybe világszerte, amelyet később többé nem lehet visszafordítani.

A megoldás létezik, de mindaddig nem alkalmazható, amíg a többség nem érti a mechanizmust. Éppen ezért ma nincs más fontosabb dolog a világon, mint a problémák igazi okait kutatni és a tudást elterjeszteni minél szélesebb körben.

Aaron Russo emlékére,
Tisztelettel a szabadságszerető Magyar Népnek.