2007. november 22., csütörtök

The Capitalist Conspiracy: An Inside View of International Banking by G. Edward

Seems to be on of the greatest presentation about the ruling elite behind the scene.


Manapság divatja van annak, hogy a fenti felvetéseket és ellentmondásokat egyesek elintézzék, a szőnyeg alá söpörjék azzal, hogy pusztán néhány fantaszta összeesküvés- elméletéről van szó, amikor egyesek a globalizációt működtető multinacionális cégek és/vagy szervezetek, a világmédia és néhány fegyelmező szerv (például az IMF) együttműködéséről beszélnek, holott ezek a látható és láthatatlan szerveződések egységes egészként biztosítják a pénz megfelelő forgási sebességét. Orbán Viktor ezt a tényt a következőképpen fogalmazta meg 2004. január 17-én, a Magyar Kultúra Napján:

„Azok a magánbirodalmak és magánállamok, kedves Barátaim, amelyek a nemzetállamok mögött és között a bankárvilágot uralják, és mint a polip csápjai, mindenhová elérnek. Némelyik termel, olajat forgalmaz, vagy bankja, televíziója van, újságja, politikai pártjai vannak, de vannak olyanok is, amelyek már ennyire sem megfoghatóak. És mégis úgy szólnak bele az életünkbe, úgy irányítanak, hogy közben semmilyen felelősséget nem vállalnak. Sem nép, sem táj, sem semmilyen élőlény iránt. És semmilyen közösséghez, csak a pénz és a haszon világához tartoznak.”


Aki egy kicsit is olvasott a témában (pl. Drábik János könyveit olvasta), annak nem is olyan meglepő, hogy Orbán Viktornak nincs mobiltelefonja. Ugye emlékszünk még az szdsz elnökválasztási kampányára, amikor Fodor Gábor említette, hogy Orbán Viktornak nincs is mobiltelefonja?

Ez a film eléggé jól bemutatja azt a bizonyos háttérhatalmat. Ráadásul a végén beszél a kiszabadulási lehetőségről is.

Az EU igazi arca

"The real face of the European Union.


Azon a napon amikor az EU parlamentben megszavazták a csatlakozását a legutóbbi hullámban csatlakozó országoknak, köztünk Magyarország csatlakozását is, Nigel Fargo Brit Szabadságpárti nyilatkozatában már akkor kifejtette aggodalmát ezen országok jövőjével kapcsolatban. Megjegyzi, hogy a csatlakozó országok épp most szabadultak ki egy központi irányítású, antidemokratikus, Szovjet Oroszországi kommunista rendszerből és most bekerülnek egy másik hasonlóba.
Mennyire igaza volt. A kérdéses nyilatkozat elhangzik a videoanyag (37:48-39:15) részletében. Továbbá világosan beszél egy új alku szükségességéről. Hasonló dolgokról Magyarországon is egyre többet hallani, csak még igen gyenge a hangja.

Egyébként az egész filmet érdemes megnézni, elég elgondolkodtató tényeket mutat be azok számára akik még mindig teljes bizalommal vannak az EU iránt.
Ha nem tévedek, akkor Nigel Farage felszólalása tekinthető meg itt is.

2007. november 6., kedd

Egy igen figyelemre méltó jelzés
Magyarországon a parlamenten kívüli pártoknak a parlamentbe jutás legnagyobb akadálya a finanszírozási probléma. Szokás azt mondani, hogy a parlamentbe jutáshoz szükséges az a 2-3 milliárd forint kampánypénz és emiatt esélytelen az a párt amely nem szövetkezik a pénztulajdonos uralkodó réteggel.

Az Egyesült Államokban Ron Paul elnökjelöltnek úgy látszik sikerül kitörni a pénztulajdonos uralkodó réteg függőségéből és kampányának támogatását a hétköznapi emberekre bízza. Nem tehet mást, hiszen igen kényes kérdéseket feszeget, ami miatt a pénzoligarchia, a mainstream média és a föderalista háttérhatalom érdekeit sérti.

Felmerül a kérdés, a középosztály vajon mennyire képes önálló véleményt képviselni? Van-e elegendő ereje arra is, hogy önállóan támogasson egy elnökjelöltet?
Ma egy ilyen erőpróbának vagyunk a szemtanúi. Ron Paul támogatói ezen a napon megpróbálnak átlagosan 100 dolláros adományokból összetenni minél nagyobb kampánypénzt.

És Igen! Minden jel arra utal, hogy az Egyesült Államokban a szabadságszerető népnek van ereje önálló véleményalkotásra. Amint azt az alábbi ábrán látjuk, 24 óra leforgása alatt sikerült 4,2 millió dollárt adományozni az internetes támogatóknak. Ez kétségtelenül rekord összeg ennyi idő alatt, így mindenképpen jelzés értékű.Sokszor felvetődik az a kérdés, hogy miként lehet megmérni a társadalom ellenálló képességét az elnyomó hatalommal szemben. Magyarországon is feszült figyelemmel követték a mozgósítható tömegek létszámát, így sokat számított az is, hogy hányan jelentek meg az egyes tiltakozó akciókban.
Bár még sokan nem is hallottak róla, hiszen a mainstream média Magyarországon sem tudósította, de mostanság Amerikában is komoly megmozdulások vannak. Az ok azonos, vagyis az eladósodottság igazi okának keresése, tudniillik Magyarország és az Egyesült Államok is adósságspirálban vergődik. Az is különbség, hogy amíg Magyarországon még az előrehozott választásoknak a reményét is homály fedi, addig odaát az egész tiltakozási hullám a jövő évi elnökválasztás keretei között húzódik meg és ott van egy arra érdemes vezető aki igazi rendszerváltás programjával kampányol.
Na és mennyire?! Hát annyira, hogy csupán egy nap alatt képesek többmilliót adományozni az igazmondásért.

Érdemes kikutatni mi is az ami ennyire tudja mozgósítani egy népet az összefogásra.

Kedves Magyar honfitársak! Vigyétek ezt a hírt, hogy minél többen megértsük az üzenetét.
Van remény az összefogásra, csak előbb ismerni kell a teljes igazságot.